0

Zadzwoń do nas

Pomożemy Ci skonfigurować
Twój system jezdny

503-07-55-33     663-10-35-27

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Rolling Center® .

Dane firmy.

 1. Właścicielem sklepu internetowego Rolling Center®, zwanego dalej Sklepem, jest wyłączny importer na Polskę produktów Rolling Center S.p.A. z Włoch: Rolling Center Polska Spółka Jawna, zwana dalej Spółką. Sklep jest dostępny pod adresem: http://szynyirolki.pl/ oraz http://rollingcenter.pl/
 2. Siedziba Spółki znajduje się przy Osiedlu Południowym 2, kod 66-200 Świebodzin. NIP PL6772372147; Regon 122714794; Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000439270 w Sądzie Rejonowym Zielona Gora.
 3. Magazyn główny Spółki jest usytuowany w: 66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego.
  Kontakt dla klientów: 503-07-55-33 lub 663-103-527 w godzinach od 08:00 do 18:00; email  rollingcenter@wp.pl , bartosz@rollingcenter.pl 
  Kontakt w sprawach odbioru: 663-103-527 w godzinach 08:00 do 18:00, email: magazyn@rollingcenter.pl , magazyn@rollingcenter.pl

Zamówienia.

 1. Klientem Sklepu może zostać każdy zgodnie Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 23.04.1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zakupów w Sklepie można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.  Sklep używa plików cookie między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników,  klient może zmienić ustawienia zapisywania plików cookie w swoim urządzeniu końcowym.
 4. Zamówienia są potwierdzane drogą elektroniczną w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia i mogą być anulowane po zgłoszeniu tego faktu obsłudze sklepu telefonicznie.
   Klient nie może anulować zamówienia, które wyjechało już z magazynu, w wypadku takiej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy dotycząca zwrotów towaru.
 5. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT(23%).
   Ceny podlegają zmianom po ustaleniu indywidualnego poziomu rabatów z przedstawicielem Spółki. Towary bez określonej ceny ( 0,00 PLN) podlegają wycenie indywidualnej.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i usuwania towarów z oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Płatności za zakupy dokonuje się przelewem lub gotówką w polskich złotych. Przelewy należy  dokonywać na konto firmy w mBanku na numer rachunku: 20114020170000410212972343.
 8. Potwierdzone i opłacone zamówienia są realizowane w możliwie najkrótszym terminie, który może być przyśpieszony telefonicznie przez klienta jeśli zamówienie ma zostać doręczone następnego dnia, należy zamówić i zadzwonić do 10:00. Natomiast zamówienia wymagające importu z magazynu producenta we Włoszech, wtedy gdy w informacji o produkcie pisze: "Stan magazynu" Brak" i/lub "Dostępny Na Zamówienie" lub wyprodukowania nowego produktu pod zamówienie klienta, terminy realizacji są ustalane indywidualnie z klientem.
 9. Umowa sprzedaży może być sporządzona jedynie w języku polskim i wyceniona zostanie w polskich złotych.

Wysyłka zamówień.

 1. Dostępne są różne formy wysyłki:  paczka kurierska i dłużycowa, przesyłka wielkogabarytowa realizowana przez spedycję transportową, odbiór osobisty ( w dni robocze od 8:00 do 18:00 z Magazynu Głównego lub wielkogabarytowego, z innych magazynów dostępnych w różnych regionach kraju - informacja telefoniczna).
 2. Towar jest wysyłany do klienta po zaksięgowaniu w banku płatności za zakupy i koszty transportu lub nadawany z pobraniem gotówki przez przewoźnika, chyba że klient ustali inne rozwiązanie z obsługą sklepu.
 3. Koszty transportu ponosi nabywca, a ich wartość zależy od wielkości zamówienia. Ostateczne koszty transportu wielkogabarytowego zamówionego towaru będą ustalane indywidualnie z klientem po otrzymaniu ofert od firm transportowych.
 4. Podane w Sklepie przykładowe koszty przesyłki kurierskiej dotyczą paczek nie przekraczających rozmiarów i wagi dozwolonej u różnych przewoźników zgodnie z ich regulaminami,  mogą ulec zmianie o czym poinformujemy w drodze potwierdzania zamówienia. 

Zwroty i reklamacje.

 1. Klient może odstąpić od Umowy lub zareklamować towar niezgodny z Umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zwrot towaru należy wykonać do 14 dni.
 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź zgłoszenia reklamacji należy wysyłać na adres: Rolling Center Polska  66-200 Świebodzin, Osiedle Południowe 2, na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje rozpatrywane są po otrzymaniu zgłoszenia z informacją o przyczynie reklamacji.
 3. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami technicznymi wydanymi przy jego sprzedaży. W wypadku odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, towar musi zostać zwrócony w stanie technicznym zgodnym z otrzymanym, nie noszącym śladów montażu.
 4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, stanowiący zabezpieczenie na czas transportu.

Postanowienia końcowe.

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta ani Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.), Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), Ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.), Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), Ustawę o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem strony szynyirolki.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631). Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu i dotyczą umów zawartych po dniu wejścia w życie nowego regulaminu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (e-mailem) o zmianie Regulaminu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną i tradycyjną) na każde jego żądanie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 roku.

Data aktualizacji: 2020-03-11 10:06:00